top of page

Acerca de

About

The Full Story

Tillsammans med Miljöbron numera Holohouse
- Självförsörjande elgenerering, rapport 2015 (UU)
- Orust: en klimat-och energineutral ö?, rapport 2016 (SLU)
- Transportation Analysis of Non food Goods for OKA, rapport 2016 (CTH)
- Improving food logistics on Orust, rapport 2016 (CTH)
- EFFEKTIVISERING AV RETURFLÖDEN, rapport 2017 (HB)
- TRANSPORTEFFEKTIVITET I AVSKILDA TRANSPORTSYSTEM,
MED HÄNSYN TILL SÄSONGSVARIATION, rapport 2017 (HB)
- MÖJLIGHETER OCH HINDER MED TRANSPORTKONSOLIDERING, rapport 2017 (HB)
- Möjliga åtgärder för sänkt toppeffekt i
Orusts elnät, rapport 2021 (CTH)
- EN UTMANING FÖR DEN LOKALA KLIMATOPTIMISMEN?, rappoprt 2022 (GU)
- ORUST - MED SIKTE MOT KLIMATNEUTRALITET, rapport 2022 (GU)
- Analys av energismarta lösningar till en byggnad på Orust, rapport 2022 (CTH)

bottom of page